Username: Password: Go
Home | Technology | Support | Products | News | About Us | Join Us | Contact Us
 
News details

Обособени позиции:

1: Доставка на хост хардуерен сървър за виртуализация - 2 бр.

-> Хардуерен сторидж за архивиране на данните и обезпечеността на системата - 1 бр.


Приложения:

3.2: Публична покана PMS 160

3.3: Изисквания оферти PMS 160

3.4: Оферта PMS 160

3.6: Примерна методика за оценка PMS 160

3.7: Декларация ZUSESIF PMS 160


Договори:

Проектов договор